2012

KK+TF, Wikiland - vinnare av Scanpix Stora Fotopris 2012 Se bilderna KK+TF

KK+TF - Vinnare av Scanpix Stora Fotopris 2012

Se KK+TF:s bildspel.


Om projektet

Stormandet runt Wikileaksgrundaren började i Sverige men expanderade snart till en nationsöverskridande angelägenhet. Projektets titel hänsyftar till fenomenet och uppståndelserna kring Julian Assange och det mediala fokuset på honom. KK+TF ställer sig frågan vilka förväntningar vi har på dokumentärfotografiet när sensationer som dessa skildras. Genom att fotografera ett massivt journalistpådrag utanför rättegången och Assange i husarrest och att samtidigt utesluta en nära porträttering av honom, skapar fotografierna snarare en besvikelse av avsaknad av privata avslöjanden; något vi annars är vana att få från sedvanlig bakom-kulissernaestetik.

Foto:Henrik Montgomery/Scanpix

 

Tidigare

Se mer om de fyra senaste årens Fotopris.

2014
2013
2012
2011
2010
2009

Motivering

”Med serien Wikiland vill Thobias Fäldt och Klara Källström undersöka de förväntningar och begränsningar dokumentärfotografiet ställs inför när stora mediala händelser skildras. Fotograferna har valt att undersöka media-uppståndelsen vid rättegången mot Wikileaks grundare Julian Assange och miljön kring de platser där han har suttit i husarrest. I stället för en dokumentation av personen Assange har de skapat ett porträtt av mediafenomenet. Genom att låna estetik och tillvägagångssätt från konst- och kriminalfotografi skildrar de på ett kritiskt, analytiskt men även humoristiskt vis hur vi som betraktare rör oss kring händelsen, en händelse som i högsta grad fokuserar på Sverige trots att den utspelar sig på en global, medialiserad arena.Projektet innehåller en lekfullhet och ett allvar som ställer fler frågor än det ger svar.”

De nominerade till Scanpix Stora Fotopris 2012

De nominerade, Johan Willner, KK+TF och Matsu Pamucina. Vinnaren av Scanpix Stora Fotopris 2012 är KK+TF med projektet Wikiland. Vinnaren erhåller Scanpix-pokalen samt 100 000 kronor.

Nominerade 2012

KK+TF - Vinnare av Scanpix Stora Fotopris 2012

Ålder: 28 och 34

Familj: Sambos

Bor: Stockholm

Bakgrund: KK+TF är ett samarbete mellan Klara Källström och Thobias Fäldt. De har arbetat konstnärligt och med kommersiella uppdrag både i den konstellationen och var och en för sig. I september 2011 startade de förlaget B-B-B-Books tillsammans med 1:2:3 och Marika Vaccino Andersson. Under sommaren 2012 hade de separatutställning på The Popular Workshop i San Francisco. 

Klara är född i Ås, Jämtland och uppvuxen i Strömstad och Göteborg. Har publicerat sex böcker och medverkat i utställningar internationellt och i Sverige, bland annat på Fotografiska, Hasselblad Center och Svenska Institutet i Paris. Klara utförde 2008 den permanenta konstutsmyckningen på tunnelbanestationen Danderyds sjukhus i Stockholm.

Thobias är född i Forsbacka, Gästrikland. Förra året utkom boken Year One på Steidl förlag i Tyskland, han har gett ut ytterligare sex böcker på förlag i Sverige och utomlands. Under sommaren och hösten ställs ett av hans bokprojekt ut på LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Thobias har medverkat i ett 60-tal utställningar i Sverige och utomlands.

Utbildning: Klara tog examen från Högskolan för Fotografi i Göteborg 2009. Just nu går hon kursen Aspectivity på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Tidigare har hon gått ett år på Arkitekturskolan på KTH i Stockholm 2009-2010 och på Gamleby Fotoskola 2004-2005. Thobias är utbildad vid Gamleby Fotoskola 2002-2003 och 2004-2006.

Aktuella utställningar: KK+TF: The Popular Workshop i San Francisco. Klara: Nextart Gallery i Göteborg. Thobias: LACMA i Los Angeles och Present Company i New York. Aktuellt med förlaget B-B-B-Books: utställning och mässa på Palais de Tokyo i Paris.

Om Bidraget: Bilderna är tagna 24-25 februari 2011 utanför rättegången vid Belmarsh fängelset i London under rättegången mot Wikileaksgrundaren Julian Assange, samt i densammes husarrest i Norfolk, Storbritannien.

Vad vill ni säga med ert bidrag: Wikiland är en utforskning av mediebilden kring Wikileaks. 

Vad har ni för känsla, vad är viktigt för er när ni fotograferar?
Intressant för oss är tankar som rör fotografiskt berättande och relationen mellan dokumentation och fiktion, samt frågor kring representation.

Vad känner ni för nomineringen? Roligt och spännande.

Foto:Henrik Montgomery/Scanpix

Se KK+TF:s bilder

Johan Willner

Ålder: 41

Familj: Gift med Lina. Dottern Inga 10 år och sonen Olle 5 år

Bor: Mälarhöjden

Bakgrund: Uppväxt i Mörby, har familjehemmet i Dalarna.

Började som fotograf: I tjugoårsåldern.

Intressen: Jag är lycklig när jag kör Amazon och glad när Leksand vinner.

Utbildning: GFU 1994, ICP (International Center of Photography) 1995/96, Magisterprogrammet i Konst på Konstfack 2004-2006.

Aktuella utställningar: Fotografiska, 5 oktober -18 november.

Arbete: Boy Stories.

Om bidraget: Boy Stories handlar om tid. Om ögonblick som dokumenterats långt efter de har inträffat. I arbetet återvänder jag till platser, till ögonblick jag minns särskilt. Jag blickar tillbaks på en tid i Sverige med den vuxnes uppfattning av en ordning men försöker samtidigt att skildra bilden utifrån de ögon som barnet hade. Bilderna blir till efterkonstruktioner färgade av den tid som passerat mellan de två ögonblicken. Jag söker ingen sanning, det är mina historier, tolkade från mina minnen, lika subjektiva som de betraktaren läser in. Det är tidsresan som har intresserat mig. Om vad som händer med de bilder vi bär med oss över tid. Det är nya lager som läggs på, andra som försvinner. Boy Stories är en undersökning av barndomsminnet i nuet lika mycket som det är en skildring av livet i det förflutna.

Vad vill du säga med ditt bidrag? Jag vill lämna över en tanke till betraktaren. Något som kan spinna vidare i nya former.

Vad har du för känsla/vad är viktigt för dig när du fotograferar? Jag strävar efter att vara uppriktig.

Vad känner du inför nomineringen?
Det känns bra, jag känner mig hedrad.

Foto:Henrik Montgomery/Scanpix

Se Johan Willners bilder

Matso Pamucina

Ålder: 41.

Familj: Ja.

Bor: Malmö.

Bakgrund: Efter avslutade journaliststudier har jag frilansat för magasin och dagstidningar: Vikarierat på de flesta dagstidningar i Skåne.

Började som fotograf: Professionellt 2007.

Intressen: Dokumentärfilm, österländsk filosofi, musik.

Utbildning: Journalistutbildning Skurup, Bildjournalistik Nordens Fotoskola Biskops-Arnö, Fotoutbildning Östra Grevie.

Aktuella utställningar: På planeringsstadiet.

Arbete: Projektet är framarbetat som frilans men jag är numera anställd fotograf på Malmö Museum.

Bidragets namn: Down Under

Om bidraget: Jag har under två års tid dokumenterat medlemmar i det numera nerlagda kriminella nätverket Black Cobra, deras familjer och andra kriminella grupperingar i deras umgängeskrets.

Vad vill du säga med ditt bidrag? Jag har velat visa den värld som för de flesta människor är osynlig men som existerar parallellt med den synliga. En realitet och ett tillstånd som de berörda valt att tillhöra medvetet eller omedvetet. Men även att visa medlemmarnas upplevda frihet som samtidigt är begränsad av de handlingar som de väljer att utföra och att dessa handlingar förstärker de mönster de är fångade i. En del personer gör kortare inhopp i denna värld, andra bygger ett helt liv kring densamma.

Vad har du för känsla/vad är viktigt för dig när du fotograferar? En hundraprocentig närvaro med alla fem sinnena öppna och mottagliga, och om möjligt även det sjätte. Att läsa av individer, stämningar och situationer för att fånga och förmedla den känsla som uppstår.

Vad känner du inför nomineringen? Tittar man på pristagarna och de nominerade genom åren, kan man inte vara annat än enormt hedrad.

Foto:Ola Torkelsson/Scanpix

Se Matso Pamucinas bilder